FINNSAM-projekt

Det skogsfinska informationsprojektet

FINNSAMs videoarkiv
Bibliografi

Det skogsfinska filmprojektet kommer här att presentera film och video under 2018 och 2019.

Det skogsfinska bibliografiprojektet arbetar med att ta fram en ny uppdaterad internetversion som beräknas bli publik i början av 2019.