Historik

Under denna rubrik kommer vi att berätta om FINNSAMs historik, från grundandet 1992 samt åren framåt. Vi kommer även att presentera rapporter från tiden före FINNSAM.

Projektet med att sammanställa material från alla år pågår och leds av Christina Norbäck, Åmål med bistånd från övriga FINNSAM-medlemmar.


Innan FINNSAM blev FINNSAM

Rapport från Karlstad 31 maj 1991
Rapport och program från Karlstad 8-9 november 1991