I de olika finnbygdsområdena finns många hembygdsgårdar, frilufts-museer och finngårdar öppna för besök, främst sommartid.

Det finns tre huvudsakliga museer och besökscenter som behandlar skogsfinnarna. De kan också ge information om ytterligare besöksmål i de respektive finnskogsområdena.

Finnskogsmuseet i Skräddrabo, Alfta, Hälsingland
Kontaktperson: Maths Östberg
Tel: +46 –(0)271-101 68 eller +46-(0)70-566 01 68
E-post: info@finnskogsmuseet.se eller finnskogsmuseet@swipnet.se
Hemsida: www.finnskogsmuseet.se


Norsk Skogfinsk Museum ligger i Svullrya på norske Finnskogen. Museet har som hovedansvar å dokumentere og formidle skogfinnenes historie og kultur i Norge. Skogfinnene er en av fem nasjonale minoriteter i Norge.

Norsk Skogfinsk Museum, Svullrya, Grue Finnskog
Tel: +47-62 94 56 90 eller +47 905 47 131 eller +47 900 29 447
E-post: post@skogfinskmuseum.no
Hemsida: www.skogfinskmuseum.no


Torsby Finnskogscentrum - Finnskogscentrum i Lekvattnet, Värmland
Tel: +46-(0)54-701 19 90
E-post: finnskogscentrum@varmlansmuseum.se
Hemsida: www.varmlandsmuseum.se