Styrelse 2018-2019 samt personer med övriga uppdrag

Styrelse


Mellannorrland
(Ordförande) Maud Wedin, Bergalid 3, SE-791 32 FALUN
Tel: (0)70-692 28 64. E-post: maud@finnbygden.se
(suppl.) Linda Blied, Åby. E-post:linda.blied@gmail.com

Ångermanland - södra Lappland
Tord Eriksson, Tantogatan 71, SE-118 42 STOCKHOLM
Tel: (0)8-668 55 74. E-post: tord@kth.se
(suppl.) Maarit Kalela-Brundin, Umeå.
E-post: maaritkalelabrundin@gmail.com

Gävle-Dala/Orsa
Maths Östberg, V. Ösavägen 40, SE-822 40 ALFTA
Tel: (0)70-566 01 68. E-post: info@finnskogsmuseet.se
(suppl.) Eva Jernqvist. E-post: eva.jernqvist@gmail.com

Bergslagen
Tor Eriksson, V. Nobelgatan 22, SE-703 55 ÖREBRO
Tel: (0)70-823 44 25.
E-post: hummelgruvan1970@gmail.com
(suppl.) Kenneth Norrgrann, Västerås.
E-post: zinda@hotmail.se

Närke och Tiveden
Lena Gribing, Anderstorp, SE-695 94 FINNERÖDJA
Tel: (0)70-231 77 15. E-post: lena.gribing@gmail.com
(suppl.) Jan-Erik Björk, Källby. E-post:janne.bjork1@telia.com

Värmland
Anita Österman, Timbonäs 140, 686 98 GRÄSMARK
Tel: (0)70-604 65 57. E-post: anita_osterman@hotmail.com
(suppl.) Niclas Persson, Torsby.
E-post: klemmetan@telia.com

Norge södra Finnskogen
Birger Nesholen, Norsk Skogfinsk Museum
Tel: 900 29 447. E-post: birger@skogfinskmuseum.no
(suppl.) Jan Myhrvold, Gjerdrum. E-post: jan@fennia.nu

Norge norra Finnskogen
Mary G. Tangen, Nordholtvegen 34, NO-1349 TØRBERGET
Tel: 906 313 84. E-post: marygtangen@hotmail.com
(suppl.) Asgeir Lindberget, Braskereidfoss.
E-post: asgeir.l@gmail.com

Kassörer
Anette Norberg, Västra Vargträsk 13, 921 92 LYCKSELE Tel: (0)76-7632015 E-post: anette@vargtrask.one
Mary G. Tangen, Nordholtvegen 34, NO-1349 TØRBERGET
Tel: 906 313 84. E-post: marygtangen@hotmail.com

Landsnummer Norge: +47, Sverige: +46

Personer med övriga uppdrag

Ansvarig för FINNSAM:s webbplats
Maud Wedin. E-post: maud@finnbygden.se

Redaktör för FINNSAM-information
Jan-Erik Björk. E-post: janne.bjork1@telia.com

Ansvarig för FINNSAM:s arkivmaterial
Lena Gribing. E-post: lena.gribing@gmail.com

Samordnare för nyutgåvan av
Det skogsfinska kulturarvet

Bosse Hansson. E-post: boivar@live.se

Samordnare av FINNSAM:s byggnadsprojekt
Maths Östberg. E-post: info@finnskogsmuseet.se