Skogsfinnarna

Skogsfinnarna under 400 år

 

Under slutet av 1500-talet inleddes en spännande period i Skandinaviens historia. Då bosatte sig svedjebrukande skogsfinnar med savolaxiskt ursprung i barrskogsområdena i Sverige och Norge, från Tiveden i söder till södra Lappmarken i norr, från Gästrikland i öster ända till Telemark i väster.
Tusentals norrmän och svenskar är ättlingar till dessa skogsfinnar. Än
idag finns spår av den skogsfinska kulturen kvar med rökstugor, bastur, rior, skogsfinska ortnamn, mattraditioner och sägner i finnbygderna och finnskogarna.
Här kommer en kort introduktion till skogsfinnarnas historia, utbredning och kultur.

Text och bilder är hämtade från häftet
Skogsfinnarna i Skandinavien av Maud Wedin

Utgivare: Finnbygdens Förlag och FINNSAM
Falun 2011
ISBN 91-88644-14-6