Åkerbruk

Åkerbruket fanns med redan från början och på åkermarken odlades främst korn. För att få nybygget godkänt och senare skattlagt var man tvungna att visa på en viss mängd uppodlad mark samt att nödvändiga byggnader var uppförda. Marken var ofta stenig och svårodlad vid finnbosättningarna, men å andra sidan hade man gott om gödsel, vilket var en förutsättning för att få skördar som motsvarade arbetsinsatsen. Åkerbrukets betydelse ökade i takt med att svedjebruksrestriktionerna blev strängare. Man kan även märka att tidpunkten för åkerbrukets ökande betydelse sammanföll med att finngårdarna flyttades bort från sjönära läge till höjdläge, där risken för frost var mindre.

Finnplog som användes på steniga åkermarker.
Grue Finnskog, Norge. Foto: Birger Nesholen