Nutid

Idag är många finnbygder obebodda eller glest befolkade, men många finnättlingar har behållit de gamla gårdarna som fritidshus. Vidare finns ett antal familjer som arbetar i närbelägna tätorter, men anser att det ger högre livskvalitet att bo i finnbygd med stora rekreationsområden in på knutarna. I många av dessa områden kan man fortfarande besöka bevarade finnskogsbyggnader, speciellt i Solør-Värmland. Finska ortnamn återfinns i nästan alla finnbygder och på många håll kan man få smaka på finnskogsmat som motti.

Finnskogdagene, Svullrya på Grue Finnskog.
Foto: Birger Nesholen

Intresset för den skogsfinska kulturen är också på stadig frammarsch, vilket visar sig i skogsfinska hemvändardagar, mottiaftnar och andra festligheter under somrarna. I Grue anordnas till exempel Finnskog-dagene i Svullrya varje år i juli. Under dessa dagar firar Finnskogsrepubliken med teaterspel, bröllop och många andra aktiviteter. Kurser och seminarier anordnas fortlöpande i de olika finnskogs-områdena. Karlstads Universitet, Mittuniversitetet samt Mälardalens Högskola har även haft kurser med skogsfinskt tema.