Övriga näringar

Många skogsfinnar var också smeder och hantverkare. Speciellt i Bergslagen fanns skogsfinnar med i brukshanteringen som smeder eller som bergsmän. Det finns till exempel många berättelser och traditioner som berättar om hur finnar upptäckte malmfyndigheter. En av dem var Mårten Finne i Löa, som 1624 hittade kopparmalm vid Ljusnarsberg. Detta blev sedan upprinnelsen till Nya Kopparberget. Hellefors Silververk hade sin bakgrund i att finnen Göran Simonsson i Käxtjärn upptäckt silvermalm där under 1630-talet. Den framväxande bruksnäringen gav nya arbetstillfällen i Bergslagen, men i och med den storskaliga gruvdriften blev skogsfinnarna förbjudna att svedja. Senare omvandlades även beskattningen till dagsverks-skyldigheter vilket bidrog till en proletarisering av den skogsfinska befolkningen. Många valde då att söka sig längre västerut mot Värmland och Norge. I Orsa Finnmark var Fågelsjöfinnarna kända för sin bösstillverkning. Järnet till bössorna framställdes i närbelägna blästerugnar från sjö- och myrmalm som utvanns i närområdet.

Smeder från Bergslagen.
Foto tillhandahållet av Lars-Olof Herou.