Uppsatser i kursen

Skogsfinnarna i Skandinavien

vid Mälardalens högskola

HT 2009

Berättelser om finnmark och andlighet

Bisen, finnbosättning i Söderbärke socken

Björna & Trehörningsjö, stor fil

Björna & Trehörningsjö, liten fil

Botjärn, skogsfinsk by i Gästrikland förr och nu

Bredsjönäs, ett finntorps historia

Det skogsfinska textilarvet

En Cree indian söker sina rötter i Hamra, Orsa Finnmark

Fredagsberget på Bollnäs Finnskog

Haglingberg i Rättviks Finnmark

Kvinnornas plats i det skogsfinska kulturområdet

Locksjön, ett skogsfinskt turistprojekt

Los och Orsa finnmarks historiedatabas

Min mammas barndom, från Lindsberg till Stocksbo

Några smakprov ur den skogsfinska mattraditionen

Runodiktning

Saramäki, en unikt bevarad svedja på Orsa Finnmark

Saukko, ett ovanligt hundkreatur

Segerstedts samling ur ett textilt perspektiv

Skogsfinnarna i Skandinavien med tonvikt på Orsa och Loos Finnmark

Skogsfinnarna i Säfsen

Skogsfinnarnas uppgång och fall

Skogsfinsk kolonisation och gruvdrift i en Bergslagsbygd

Skogsfinsk mat

Skogsfinska spår i Hamra

Svedjefinnarnas matkultur

Tre sekler i Villbäck

Vägen till hemmanet, skattläggning av skogsfinska nybyggen